آموزش های اخیر

فاین رولت از آموزش های کلاس آشپزی در آموزشگاه رفیعا
چیکن اسکوئر از آموزش های کلاس آشپزی در آموزشگاه رفیعا
قیمه نثار از آموزش های کلاس آشپزی در آموزشگاه رفیعا
پیده سیب زمینی از آموزش های کلاس آشپزی در آموزشگاه رفیعا
رولت کوکو سبزی از آموزش های کلاس آشپزی در آموزشگاه رفیعا
دسر ماست از آموزش های دوره آشپزی در آموزشگاه رفیعا

برای آگاهی از کلاس ها و آموزش های آکادمی رفیعا با شماره تلفن های ۰۵۱۳۸۷۰۵۶۸۹ و ۰۹۱۵۴۴۰۸۱۸۶ تماس بگیرید.

نشانی آموزشگاه : مشهد، هاشمیه ۲۶ ، پلاک ۹۶

دیدگاه خود را به ما بگویید.