آموزش آشپزی ایرانی و سنتی در آموزشگاه رفیعا

برای ثبت نام در کلاس آموزش آشپزی ایرانی و سنتی با ما تماس بگیرید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رفیعا

مشهد – وکیل آباد ۲۳ – پلاک ۱

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۲۷۳۵۴

واتس آپ و پیامک: ۰۹۱۵۴۴۰۸۱۸۶

اینستاگرام: rafiaacademy

دوره آشپزی ایتالیایی در آموزشگاه رفیعا

برای ثبت نام در کلاس آموزش آشپزی ایتالیایی با ما تماس بگیرید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رفیعا

مشهد – وکیل آباد ۲۳ – پلاک ۱

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۲۷۳۵۴

واتس آپ و پیامک: ۰۹۱۵۴۴۰۸۱۸۶

اینستاگرام: rafiaacademy

دوره تخصصی پیتزا در آموزشگاه رفیعا مشهد

برای ثبت نام در کلاس آموزش تخصصی پیتزا با ما تماس بگیرید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رفیعا

مشهد – وکیل آباد ۲۳ – پلاک ۱

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۲۷۳۵۴

واتس آپ و پیامک: ۰۹۱۵۴۴۰۸۱۸۶

اینستاگرام: rafiaacademy

آموزش خامه کشی مدرن در آموزشگاه رفیعا

دوره آموزشی خامه کشی مدرن کیک در آموزشگاه رفیعا

برای ثبت نام در کلاس آموزش خامه کشی مدرن با ما تماس بگیرید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رفیعا

مشهد – وکیل آباد ۲۳ – پلاک ۱

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۲۷۳۵۴

واتس آپ و پیامک: ۰۹۱۵۴۴۰۸۱۸۶

اینستاگرام: rafiaacademy

آموزش پخت نان، نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه رفیعا

آموزش پخت نان، نان های حجیم و نیمه حجیم در آموزشگاه رفیعا

برای ثبت نام در کلاس آموزش نان با ما تماس بگیرید.

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد رفیعا

مشهد – وکیل آباد ۲۳ – پلاک ۱

تلفن : ۰۵۱۳۸۸۲۷۳۵۴

واتس آپ و پیامک: ۰۹۱۵۴۴۰۸۱۸۶