بایگانی ماهیانه: دسامبر 2019

آموزش فینگر فود و آموزش کافی شاپ در آموزشگاه رفیعا

در کلاس آموزش فینگر فود پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ آموزشگاه رفیعا (مشهد) این موارد آموزش داده و تهیه شد:

در کلاس آموزش متصدی کافی شاپ پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ آموزشگاه رفیعا (مشهد) این موارد آموزش داده و تهیه شد: