بایگانی برای دسامبر, 2019

تعدادی از آموزش های این روزها

بدون نظر

آموزشگاه رفیعا


آموزش فینگر فود و آموزش کافی شاپ در آموزشگاه رفیعا

بدون نظر

در کلاس آموزش فینگر فود پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ آموزشگاه رفیعا (مشهد) این موارد آموزش داده و تهیه شد:

در کلاس آموزش متصدی کافی شاپ پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ آموزشگاه رفیعا (مشهد) این موارد آموزش داده و تهیه شد: