آموزش انواع نان های خوشمزه

                                                                اموزشگاه رفیعا

  برای دوره خوشمزه نان

ثبت نام می کند…..

پنج شنبه ها ۱۲-۹صبح

 به مدت ۶ جلسه

ادرس:هاشمیه ۲۶ پلاک ۹۶

کسب  اطلاعات بیشتر با:

۰۹۱۵۴۴۰۸۱۸۶

۳۸۷۰۵۶۸۹

t.me/rafiaacademy

instagram:rafia_academy

دیدگاه خود را به ما بگویید.